Perronoverkappingen Station Utrecht Centraal

Station Utrecht Centraal
Boven de perrons van Station Utrecht Centraal komen glazen perronoverkappingen met een geïntegreerd PV-systeem. De perronoverkappingen zijn in opdracht van ProRail ontworpen door Benthem Crouwel Architecten en Movares.

Engineering BRS
In 2010 sloot Bob Kleuters zich aan bij het project- en engineeringteam van BRS Building Systems, dat de levering van het PV-glasdaksysteem voor haar rekening neemt. Het speciaal voor dit project ontworpen aluminium beglazingssysteem zal worden voorzien van koudgebogen glaspanelen met PV-cellen.

Logistieke opgave
Door de geleidelijke variaties in de breedte van de perrons varieert ook de systeembreedte van de perronoverkapping vrijwel continue. De geometrische complexiteit van het geheel heeft een veelheid aan unieke PV-modules en systeemonderdelen tot gevolg. Het project vraagt dan ook om een uiterst nauwkeurige coördinatie en afstemming van de verschillende systeemleveranties.

Duurzaamheid
De perrons gaan in de toekomst energie opwekken voor de roltrappen en de verlichting van het station.

Project
Perronoverkappingen Station Utrecht Centraal
2010-2011

Locatie
N 52.129276, E 4.659292

Opdrachtgever
BRS Building Systems

Architect
Benthem Crouwel Architekten