Zwolle Spoort

Vanwege de komst van de Hanzelijn en de daarmee samenhangende verwachte toename van de aantallen passagiers, wordt het station Zwolle aangepast, mede om meer cross-platform-overstapmogelijkheden te creëren. Zo kwam er een vierde perron en wordt de voetgangerstunnel onder de sporen verbreed. Het project heeft de naam ZwolleSpoort gekregen. De verbouwing van het station is in het najaar van 2010 begonnen en moet in 2015 gereed zijn.

Glasdesign verwierf de opdracht voor het engineeren, produceren en monteren van het glas op de perronkappen. De perronkappen beschrijven een sterk gekromd vlak, vergelijkbaar met een tongewelf. Het cilindrisch glasvlak wordt verkregen door gebruikmaking van koudvervormd (gehard-)glas.

Bob Kleuters werd betrokken bij het projectteam van Glasdesign teneinde de productie- en montagesets te verzorgen van het aluminium glasbevestigingssysteem én de benodigde glaspanelen.

Project
Zwolle Spoort
2015

Locatie
52.505185,6.091078

Opdrachtgever
Glasdesign

Architect
ProRail